Tag 1

Hội Nghị Kết Nối Giới Thiệu Sản Phẩm

Ngày 12/12, Sở Công Thương Long An phối hợp Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức khai trương điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Có gần 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia trưng bày, bán sản phẩm tiêu biểu của tỉnh: các […]